Διαμορφωμένα

Τα διαμορφωμένα φυτά είναι συνήθως δέντρα ή θάμνοι τα οποία κουρεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν καθορισμένο σχήμα.

Αποτελούν μια μορφή τέχνης, ένα ζωντανό γλυπτό και η χρήση τους στον έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μπορούν να επιλεγούν δέντρα για μεμονωμένες φυτεύσεις ή θάμνοι για την δημιουργία φανταστικών συνθέσεων.